Sisältö ratkaisee www-sivuissa

Verkkosivun tekeminen on nykyään teknisesti varsin yksinkertaista, eikä se edellytä enää samalla tavalla ohjelmointi- ja HTML-taitoja, kuin vielä ei niin kaukaisella 90-luvulla. Tästä lankeaa kiitos useille erilaisille teknisille ratkaisuille ja palveluille, joista merkittävimpiä ovat varmasti erilaiset CMS-työkalut, joiden avulla sivustoja nykyään pitkälti rakennetaan. CMS on lyhenne englanninkielisestä termistä Content Management System, ja Suomessa käytetään usein…
Read more