Kannettavan tietokoneen käyttö työkoneena

Tietokoneen käyttäminen on olennainen osa monien ihmisten työtä alasta riippumatta. Tietokoneiden yleistyessä työvälineiksi on myös mahdollisuus etätöihin kasvattanut suosiotaan. Etätyöt mahdollistavat usein liukuvat aikataulut työpäivälle, ja työntekijä voi suorittaa tehtävät itselleen otollisena hetkenä. Etätöiden yleistyessä työnantajat saattavat myös hyötyä työtilojen kustannusten laskusta. Työntekijälle välttämätön apuväline etätöissä on kannettava tietokone. Kannettava mahdollistaa töiden mukana kulkemisen. Kannettavan…
Read more