Konversio-optimointi – mistä on kyse?

Oletko törmännyt lyhenteeseen CRO verkkomarkkinointia, webanalytiikkaa ja hakukoneoptimointia opiskellessasi? Varmaankin. Lyhenne CRO muodostuu englannin kielen termistä conversion rate optimization. Kyse on siis konversio-optimoinnista. Tällä tarkoitetaan metodeja, joiden avulla pyritään tekemään verkkosivuston ja -palvelun konversioprosentista mahdollisimman hyvä. Konversiolla puolestaan tarkoitetaan tapahtumaa, jossa verkkosivuston kävijä suorittaa sivuston ylläpitäjän haluaman toiminnon. Tämä voi olla selkeimmillään vaikkapa verkkokaupassa tapahtuva ostotapahtuman läpivienti, mutta myös vaikkapa uutiskirjeen tilaus tai palveluun rekisteröityminen. Konversion määrittely on kiinni sivuston tai palvelun ylläpitäjän omasta päätöksestä.

Verkkopalveluissa konversio-optimointi tarkoittaa siis palvelun suunnittelua siten, että mahdollisimman moni kävijä tekee halutun toiminnon. Konversio-optimointia voi olla vaikkapa sivuston designin parantaminen ja kävijäpolkujen yksinkertaistaminen. Joskus kävijät toimivat sivuston pitäjän kannalta suotuisammalla tavalla jo vaikkapa yhden valikon paikan muuttamisella. Mitä pienempi määrä klikkauksia sivuston käyttäjän tarvitsee tehdä, sitä todennäköisempää on myös konversioprosentin kasvu. Toisinaan kyse on copywriterin tekemistä tekstivalinnoista. Konversio-optimointiin on saatavilla paljon erilaisia ohjelmistoja, joita voi käyttää optimoinnin apuna. HelloBar, SumoMe ja Hotjar voisivat olla muutamia maininnan arvoisia. Toisaalta myös Google Analyticsia käytetään paljon myös varsinaisen konversio-optimoinnin tekemisessä – sitä on oikeastaan vaikea välttää.

Kuten minkä tahansa verkkomarkkinointiin liittyvän käsitteen ympärillä, myös konversio-optimoinnin ympärillä on paljon hypeä. Voi olla, että kokenut digimarkkinoija kykenee näkemään tämän läpi. Jos on kuitenkin etsimässä yhteistyökumppania CRO:hon, kannattaa valinta tehdä huolella ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Tärkeintä on, että verkkopalvelu tekee haluttua tulosta. Siihen konversio-optimointi on olennaisena apuna.