Kuvien käyttö netissä

Internet ilman kuvia on sama kuin yökerho ilman musiikkia. Aikanaan internet perustui vain tekstien lukemiseen yksinkertaisella koodauksella, mutta nykyään verkkomaailmassa kuvien käyttö yleistyy niin yrityksien kuin tavallisten käyttäjien käytössä.Kuinka moni meistä kerää enää kuvia fyysiseen valokuva-albumiin? Harva. Syy tähän on yksinkertainen. Internet toimii paljon luotettavampana paikkana säilöä kuvat, sillä netti tuskin katoaa mihinkään. Sosiaalisen median kautta kuvien käyttö perustuu nopeaan jakamiseen ja kokoelmien rakentamiseen joita jokainen pystyy katsomaan ja ihastelemaan. Enää sinun ei siis tarvitse viettää aikaa isovanhempien kanssa esitellen lomakuvia albumista yksitellen, vaan voit lähettää suoran linkin käyttäjille. Esimerkiksi Instagram perustuu juuri tähän joustavaan pohjaan.

Miten yritykset pystyvät hyötymään kuvien käytöstä?

Vielä vuosikymmen sitten yritykset sortuivat varsin ymmärrettävästi ajattelumalliin, jonka mukaan määrä korvaa laadun. Näin ollen yritykset työnsivät omille verkkosivuilleen mahdollisimman paljon kuvia. Nykyään yritykset käyttävät uutta filosofiaa, jonka mukaan laatu korvaa määrän. Esimerkiksi Applen kotisivulla käytetään hyväksi isoja kuvia pienien sijaan luoden käyttäjäystävällisen navigointikokemuksen.Yritykset pystyvät myös hyödyntämään sosiaalisen median luomat mahdollisuudet kuvien jakamisen saralla. Nimittäin yrityksien kotisivut voivat keskittyä Applen tavoin harvoihin kuviin, joiden kautta kommunikoidaan design-strategiaa ja tuotetietoisuutta. Sosiaalisessa mediassa kuvien jakaminen eri tuotteista tavoittaa suuremman massan ihmisiä, jotka saattavat hyvinkin kuvan nähdessään siirtyä yrityksen kotisivulle. Näin ollen sosiaalinen media kuvien käytön kannalta mahdollistaa kustannustehokkaan markkinointistrategian.Verkkosuunnittelijat sekä graafisen alan ammattilaiset ovat jo pitkään saarnanneet kuvien käytöstä yrityksen brändin rakentamisessa. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta kuva kahden sanan kera voi kommunikoida kuluttajille yrityksen imagon lisäksi myös arvoja joihin ihmiset voivat samaistua. Sama pätee myös tavallisten ihmisten keskuudessa. Vähemmän sanoja, enemmän kuvia – eli tekoja!