Opas yritystoiminnan laajentamiseen

Yritysten on jatkuvasti kehitettävä toimintaansa pysyäkseen mukana kilpailussa. On lähes alasta riippumaton fakta, että kilpailu on tällä hetkellä kovaa, minkä vuoksi yritysten onkin kyettävä muuttamaan perspektiiviään ja mietittävä asioita potentiaalisten asiakkaiden näkökulmasta. Millaiset keinot ovat relevantteja yritystoimintaa laajentaessa?

Kilpailukyvystä huolehtiminen

On ilmiselvää, että omistajalleen yritys on ensisijainen sijoitus. Nykyään on kuitenkin mahdotonta selviytyä markkinoilla vallitsevasta kovasta kilpailusta, mikäli ei tiedosta asiakkaiden edun tärkeyttä. Ilman asiakkaita, ei ole yritystäkään.

On tärkeää olla uudistuskykyinen ja pohtia uusia liiketoimintamalleja. Jatkuva kehitys on menestyvän yrityksen kivijalka, jonka avulla yritys kykenee pysymään markkinakilpailussa mukana.

Suomen Yrittäjät kuvailee yritystoiminnan kehittämistä monitahoiseksi tehtäväksi, jossa ”ihmisen halu, tahto, näkemys, realismi sekä tieto ja taito yhdistyvät kehittämistoiminnaksi johtamisessa tai markkinoinnissa, tuotannossa tai tuotekehityksessä, taloushallinnossa tai koulutuksessa.” Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen kehittäminen on erilaisista tilanteista riippuvaista, mutta lähtee aina liikkeelle yrittäjän omasta halusta kehittyä.

Keinoja yritystoiminnan kehittämiseen

Yrityksen toiminnan laajenemisen perusedellytys on usein myynnin kasvattaminen. Tällaiseen toimintaan tarvitaan myyntikanavien päivitystä ja uusien, yritykselle kannattavien kumppaneiden hankintaa.

On muistettava, että kumppanuussuhteissa jokaisen on hyödyttävä jotakin:

  • Millaisia kumppaneita yrityksesi tarvitsee?
  • Millä kumppaniehdokkailla on yritystäsi eniten hyödyttävät verkostot, resurssit ja asiakassuhteet?
  • Mitä yrityksesi voi potentiaalisille kumppaneille tarjota?

Jälleenmyyjät, myyntikumppanit tai franchising-ketjut ovat usein hyviä kumppaneita. Kaikissa on omat parhaat puolensa ja niiden sopivuus business-kumppaneiksi riippuu yrityksen laajentumismahdollisuuksista.

Mikä on yrityksesi realistinen laajentumismahdollisuus?

Yksi hyvä keino yrityksesi toiminnan laajentamiseen on verkkokaupan perustaminen.

Menestyvän verkkokaupan perusta on perusteellinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki asiat aina verkkokaupan alustan valinnasta toiminnan kehittämiseen asti.

On mietittävä, halutaanko verkkokauppaa päivittää itse vai ulkoistetaanko toiminto muualle. On myös pohdittava budjettia ja verkkokaupan sisältöä. Verkkokaupan ulkonäön tai tekstisisällön tärkeyttä ei ole syytä aliarvioida, sillä selkeät tuotekuvaukset ja visuaalisesti viehättävä kuvamaailma vaikuttavat merkittävästi kuluttajan ostopäätökseen.

Myynninedistämistoimenpiteet verkkokaupan valmistuessa ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta kuluttajat voivat löytää verkkokauppasi. Asiakaslähtöinen asenne markkinoinnissa sekä toiminnan jatkuva kehitys ovat avainasemassa yritystoiminnan laajentamisessa.