Sisältö ratkaisee www-sivuissa

Verkkosivun tekeminen on nykyään teknisesti varsin yksinkertaista, eikä se edellytä enää samalla tavalla ohjelmointi- ja HTML-taitoja, kuin vielä ei niin kaukaisella 90-luvulla. Tästä lankeaa kiitos useille erilaisille teknisille ratkaisuille ja palveluille, joista merkittävimpiä ovat varmasti erilaiset CMS-työkalut, joiden avulla sivustoja nykyään pitkälti rakennetaan.

CMS on lyhenne englanninkielisestä termistä Content Management System, ja Suomessa käytetään usein nimitystä sisällönhallinta. CMS-työkalut ovat nykyään useimmiten nettipohjaisia online-työkaluja, joiden avulla uusi web-sivu voidaan suunnitella ja rakentaa alusta loppuun. Suosituin sisällönhallintatyökalu on edelleenkin WordPress, mutta se on saanut rinnalleen myös uusia kilpailijoita, kuten esimerkiksi Joomla, Twix, Weebly ja suomalaisen Kotisivukone-palvelu.

Nyt kun sivut on helpompi rakentaa teknisesti, eikä tämä vaadi välttämättä IT-alan koulutusta, nousee sivujen sisältö luonnollisesti entistä tärkeämpään asemaan. Nykypäivän netin käyttäjät ovat hyvin laatutietoisia ja olettavat, että sivustot on toteutettu useita laatukriteerejä tarkasti silmälläpitäen. Näin ollen onkin hyvä hieman miettiä, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon kun luodaan esimerkiksi peli-, urheilu- ja muotiaiheisia web-sivuja.

Pelit

Pelisivustot  ovat yksi internetin suosituin sivutyyppi, ja näillä sivuilla on aivan omanlaisiaan vaatimuksia. Pelipalveluissa tärkeitä asioita ovat erityisesti sivuston selkeys, helppokäyttöisyys, helppo navigoitavuus ja asiallinen sekä luotettava yleisilme. Jos sivusto on suomenkielinen, on tärkeää, että kieli on täysin virheetöntä. Myös asiakastuen yhteystiedot tulee olla näkyvästi esillä, samoin kuin erilaisten maksuvaihtoehtojen.

Muoti

Muotisivustoilla tärkeitä seikkoja ovat toisaalta graafinen näyttävyys ja visuaalinen asettelu, onhan tärkeää, että muodin luomukset näkyvät hyvin ja värit pääsevät oikeuksiinsa. Luonnollisesti helppo navigoitavuus on tärkeää muotisivustollakin. Responsiivinen suunnittelu siivittää ostopäätöksen tekemistä.

Urheilu

Urheilusivustolla tulisi puolestaan olla sopivassa suhteessa sekä informaatiota että kuvaa. Ylen Teksti-TV on esimerkki hyvin informatiivisesta sivusta, mutta sitä ei ole kovin miellyttävä käyttää tietokoneen ruudulla, vaan tarvitaan myös kuvallista antia, ja mielellään videoita ja multimediaa.

On tärkeää valita sopiva tyyli ja ulkoasu aina sivun sisällön tyypin mukaisesti. Mutta on myös olemassa kriteerejä, jotka koskevat aivan kaikkia sivustoja. Näitä ovat esimerkiksi linkkien eheys ja toimivuus, sivujen nopea latautuminen, hakukoneoptimointi ja yleinen selkeys sekä navigoinnin helppous.