Web suunnittelu

Web suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa kun puhutaan www-sivujen luomisesta. Suunnitteluun kannattaa todella panostaa, sillä selkeät ja muutoinkin käyttäjäystävälliset sivustot houkuttelevat huomattavasti enemmän kävijöitä kuin sekavat ja ponnahdusikkunoita sisältävät sivustot.

Selkeys ja löydettävyys ovat tärkeitä

Web suunnittelussa tulee huomioida etenkin sisältö, ulkonäkö, selkeys ja löydettävyys. Hyväkin www-sivusto on kohtalaisen turha, mikäli asiakkaan on vaikea löytää sitä. Jokaisen nettisivuja suunnittelevan kannattaakin tutustua hakukoneoptimoinnin (SEO) perusteisiin, sillä se on etenkin kaupallisille www-sivuille melkoisen tärkeä uusia asiakkaita ja lisätuottavuutta haettaessa. Mitä enemmän sisältöä sivulla on, sitä tärkeämpää on sen tiivistäminen ja jäsentäminen loogisesti. Sivusto, jolta on vaikea löytää etsimäänsä tietoa tai tuotetta, karkottaa asiakkaan nopeasti.Sivut kannattaa pitää myös yhtenäisinä. Yhtenäisyyttä voi luoda esimerkiksi graafisesti pitämällä sivuston värimaailman ja fontin yhtenäisinä kautta linjan ja esimerkiksi yrityksen logon koko ajan näkyvissä. Kun sivustoa suunnittelee, kannattaa myös hyödyntää jo olemassa olevia toimivia web- sivuja. Hyvä esimerkki paljon toimintoja sisältävästä, mutta silti hyvin selkeästä ja helppokäyttöisestä sivustosta on Betsson. Sivusto sisältää runsaasti pelejä, vedenlyöntimahdollisuuksia ja muita toimintoja, mutta asiakas löytää hetkessä haluamansa.

Apua ammattilaisilta

Mikäli www-maailma on kovin vieras ja nettisivujen tekeminen tuntuu heprealta, kannattaa etenkin yrityksen ollessa kyseessä, jättää web suunnittelu kokonaan ammattilaisille. Nykyään on tarjolla runsaasti web designereita ja muita ammattilaisia, jotka tekevät työkseen laadukkaita www- sivuja jopa avaimet käteen -periaatteella. Jos kuitenkin haluaa suunnitella sivunsa itse, vaikkei aiempaa kokemusta olekaan, web-suunnitteluun löytyy runsaasti vinkkejä internetistä. Apua saa maksutta esimerkiksi Web-oppaasta.

Grafiikan merkitys

Suunnittelussa kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota myös grafiikkaan. Paitsi että sen avulla voi luoda yhtenäisyyttä, sillä voi myös houkutella sivustolle asiakkaita ja saada heidät palaamaan sinne. Hyvin toteutettu graafinen ulkoasu vaikuttaa parhaimmillaan sivustolla vierailevan ihmisen tunnetilaan herättäen samalla myönteisiä mielikuvia myös itse yrityksestä. Grafiikalla voi myös selkeyttää sivuston rakennetta entisestään esimerkiksi korostamalla valikkoja ja muita tärkeitä kohtia. Mikäli sivustolla käytettävät kuvat eivät ole omia tai peräisin maksuttomista kuvapankeista, tulee niiden käyttöön ostaa lupa. Hyvät kuvat saattavat tulla kalliiksi, mutta maksavat useimmiten itsensä monin kerroin takaisin.